เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ทุกวันนี้ภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทอย่างมากสำหรับการประกอบอาชีพ ผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลและเพิ่มทางเลือกให้กับตัวเองได้มากกว่า ยิ่งสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมืออาชีพในหน้าที่การงานด้วยแล้ว ยิ่งเป็นการยกระดับความสามารถให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้น
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (Graduate Diploma Program in English for Careers : DEC) เป็นหลักสูตร 1 ปี มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยคณาจารย์ชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มากด้วยประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานโดยเฉพาะ
หลักสูตร DEC ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในหน้าที่การงานได้อย่างมืออาชีพ ที่ผ่านมามีนักศึกษาจากหลากหลายสายงานเข้ามาเรียนกับเรา และส่วนหนึ่งจะมาแบ่งปันประสบการณ์และความรู้สึกที่ได้เรียนหลักสูตรนี้

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่
http://litu.tu.ac.th/litu_ma/
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. DEC : 02-613-2669